STAVEBNICTVÍ

Dopravní stavby
Infrastruktura
Občanská výstavba
Vybavenost

PETROCHEMIE

Dovoz a těžba zemního plynu
Budování infrastruktury
Obchod s ropnými produkty

ENERGETIKA

Výroba a zpracování surovin (pelety,..)
Instalace a výstavba tepelných elektráren

LIKVIDACE ODPADŮ

Budování spaloven
Zabezpečení odvozu a třídění odpadů

LETECTVÍ

Provozování dopravy
Úprava a vybudování letecké infrastruktury

TURISTIKA

podporované projekty
cestování, turistika

Copyright (c) 2013 | CTU Bohemia a.s. Veškerá práva vyhrazena, platí zákaz kopírování obsahu bez souhlasu autora.